ULRIKA JANSSON

ARBETEN

CV

KONTAKT

LÄNKAR

ENGLISH

Fondvägg
Tillkomstår: 2011. Teknik: Akrylfärg målad på vägg. Storlek: 200 x 300 cm. En del av utställningen Seeing nature på Galleri Mors Mössa, Göteborg, 2011.

Diagrammet löper från år 1750 – 2000. Det visar hur mänskliga aktiviteter har förändrats sen början av den industriella revolutionen och vilken påverkan våra samhällen har haft på jorden som helhet. Kurvorna följer varandra uppåt likt en bergstopp, där BNP ökning, befolkningsmängd och oljeförbrukning går hand i hand med utrotning av arter och nedhuggning av regnskog. Likt en fondvägg håller sig denna utveckling i bakgrunden av våra liv utan att vi fysiskt ser förändringarna.  

Texten visades på väggen bredvid väggmålningen.
Källa New Scientist, 16 oktober 2008