ULRIKA JANSSON

ARBETEN

CV

KONTAKT

LÄNKAR

ENGLISH

Fondvägg
Tillkomstår: 2011. Teknik: tejp på vägg.
Galerie Oehl-Früh, Hamburg, 2011.

Diagrammet löper från år 1750 – 2000. Det visar hur mänskliga aktiviteter har förändrats sen början av den industriella revolutionen och vilken påverkan våra samhällen har haft på jorden som helhet. Kurvorna följer varandra uppåt likt en bergstopp, där BNP ökning, befolkningsmängd och oljeförbrukning går hand i hand med utrotning av arter och nedhuggning av regnskog. Likt en fondvägg pågår denna utveckling i bakgrunden av våra liv utan att vi lägger märke till det.

Texten visades på väggen bredvid diagrammet.
Source: New Scientist, October 16 2008