ULRIKA JANSSON

ARBETEN

CV

KONTAKT

LÄNKAR

ENGLISH

Kommunikation med en plats
År: 2011. Teknik: Tryckt text på plywood, järnstavar, 29 st skyltar. En del av utställningen Seeing nature på Galleri Mors Mössa i Göteborg, april 2011. Besökarna fick en karta inne på galleriet för att gå och se verken som var placerade ute på det närliggande Skansberget.


Verket består av skyltar som är placerade längs med en lång trappa upp till fästningen Skansen Kronan. Texterna är citat och egna texter insamlade under flera års tid. De berör människans relation till naturen och upplevelsen av platsen. Skyltarna påminner om botaniska växtetiketter men istället för att vara artbestämmande redovisar texterna tankar och värderingar som sällan syns i det offentliga rummet. Liksom under en pilgrimsvandring fungerar vandringen uppför trappan och landskapet man förflyttar sig i som en väg till insikt och fördjupning.