ULRIKA JANSSON

ARBETEN

CV

KONTAKT

LÄNKAR

ENGLISH


When the back scenery takes the scene back –
en leranimation


Teknik: Animerad video 3 min, installation med lera och groddar.
Galerie Oehl-Früh, Hamburg, december 2011

  1 2
Galerie Oehl-Früh i Hamburg ligger i ett hamnområde med utsikt över vattnet. En gång om dagen torrläggs hamnen av tidvattnet och lämnar den leriga bottnen bar. I videon rör sig en klump lera från bottnen upp på en trappa till kajen. Den förflyttar sig längs med hamnen, in genom dörren till galleriet upp för trapporna till andra våningen. Väl framme lägger den sig till rätta på en vit box där den stelnar till i en bergsliknande pose. Efter ett tag börjar det växa groddar på skulpturen som kan upplevas som träd på ett miniatyrberg. 3 4
På utställningen såg galleribesökarna filmen och nedanför monitorn stod lerskulpturen med de växande groddarna. Från galleriets fönster kunde de se ut över hamnen och trappan varifrån lerklumpen startade sin resa. På galleriets golv fanns lerspåren från lerklumpens rörelse kvar under utställningen. I verket fungerade leran som ett platsspecifikt naturligt skulpturmaterial och som en koppling till närområdet och naturen utanför galleriet. Filmen aktiverar platsen för besökarna utan att lämna några fysiska spår utomhus. 5 6
  7 8
  8 10
  11 12
  13 14
  15 16