ULRIKA JANSSON

ARBETEN

CV

KONTAKT

LÄNKAR

ENGLISH

Path - (Changing places)

Tillkomstår: 2008. Teknik: Formtagen gips.
Storlek: ca 240 x 30 cm

Path - (Changing places) är en gipsavgjutning av en stig som löper mellan husen på Friluftsmuseet Murberget. Arbetet är gjort till den svensk/mongoliska utställningen Uppbrottets hembygd på temat nomadism. Verket knyter an till den nomadiska traditionen i Mongoliet och till friluftsmuseets syfte att bevara och återskapa levnadssätt som är på väg att försvinna.

Stigen är intimt sammankopplad med och formad efter sin omgivning. Här är den lyft ur sitt sammanhang och bevarad i ett av rummen på Åvike Herrgård på museets område. Nomaderna tillbringar fortfarande en stor del av sin tid på stigar när de flyttar mellan betesmarker. Idag gör bilen intrång på allt fler platser och stigar byggs om till vägar. Den ökade hastigheten i förflyttningar av människor och varor skapar nya behov. När stigarna försvinner ändras ett helt levnadssätt.