ULRIKA JANSSON

ARBETEN

CV

KONTAKT

LÄNKAR

ENGLISH

Seeing nature
Tillkomstår: 2011. Teknik: Gouache på plywood uppsatt på träd, 32 st. En del av utställningen Seeing nature på Galleri Mors Mössa i Göteborg, april 2011

Verket består av ögon uppsatta på alla träd längs med en gångväg nedför Skansberget som ligger nära galleri Mors Mössa. Titeln anspelar på uttrycket ”det som inte syns finns inte” och i förlängningen ”det som inte ser finns inte”.
Klimatförändringar och andra miljöproblem är ofta osynliga i vårt närområde. Det verkar vara svårt för oss människor att ta ansvar för att vi t.ex. släpper ut koldioxid, när vi inte kan se att det händer. Vi behöver se kopplingen mellan handling och verkan för att förstå hur vi påverkar vår omgivning. För att förändra vårt sätt att agera i naturen verkar det som att vi behöver bli påminda dagligen i vårt närområde om den påverkan våra handlingar har på ekosystemen. Det handlar om att bli medveten om vår omgivning, att få syn på naturen som ofta är en anonym bakgrund till mänsklig aktivitet.