ULRIKA JANSSON

ARBETEN

CV

KONTAKT

LÄNKAR

ENGLISH

Seeing nature
Teknik: 15 skyltar med screentryckt text på plywood, järnpinnar. 15 par målade ögon, gouache på plywood uppsatta på granar utanför Galerie Oehl-Früh, Hamburg, December 2011

Utanför Galerie Oehl-Früh ligger en parkeringsplats omgärdad av olika sorters gran och tallträd. Träden har försetts med ögon och framför varje träd står en skylt med olika citat om klimatförändringar och miljöproblem tagna från böcker, tidningar och forskarrapporter. Som i ett arboretum har varje träd sin egen skylt, men istället för att visa trädets artnamn behandlar texterna fakta om miljöproblem som sällan syns ute i naturen. Träden tittar tillbaka på den som läser texten och ögonen gör budskapet på skyltarna tvetydigt om vem som är avsändare av texterna.