ULRIKA JANSSON

ARBETEN

CV

KONTAKT

LÄNKAR

ENGLISH

Ställen att söka skydd

Tillkomstår: 2005. Teknik: Skumgummi, trä, aluminium, plast, ståltråd, videoprojektion. Storlek: varierande. Delar av installation på Magisterutställningen, Konstfack 2005.

” The sadness and sternness of the northern world appealed to something very deep in his nature. But he had never lived in northern lands, nor did he feel the urge to travel north-ward and confront his personal vision with sensuous experience. He had become infatuated with a landscape through literary and musical means such as illustrations to stories from Wagner and records of ”The Ring”. *

I beskrivningen av CS Lewis fascination för nordliga landskap blir hans längtan så stark att den skymmer verkligheten. Den verkliga platsen är inte längre intressant och istället söker han en fantasibild influerad av litteratur och bilder. Längtan till den vilda naturen handlar mer om längtan till ett tillstånd, än till en plats.

Verket Ställen att söka skydd handlar om glappet mellan fantasier/drömmar och verkligheten/den yttre världen. Det visar en modell av ett landskap i tanken/drömmen Installationen består av fragmentariska tecken för landskap, med skiftande perspektiv och tydligt redovisade material. Illustionen av ett riktigt landskap skapas delvis hos betraktaren.

 

 

 

*Gardner, Helen (1965), Clive Staples Lewis, Proceedings of the British Academy, vol. 51, s. 421

 
 
 

Ställen att söka skydd

Tillkomstår: 2005. Teknik: Videoprojektion på skumgummi. Videoloop 5 min. Storlek: H 50 cm, L 70 cm, B 45 cm. Del av installation. Foto från Pultusk School of Humanities, Pultusk, Polen 2006.

Video filmad på södra Island 2004 projicerad på skumgummi utsågad i form av ett berg. Kameran sveper över ett öde bergslandskap och ett hav med flytande isberg. Skumgummiskulpturen skuggar en del av projektionen och skapar en siluett i form av ett berg på väggen.