ULRIKA JANSSON

ARBETEN

CV

KONTAKT

LÄNKAR

ENGLISH

Lera + eld = tegel
Konstnärlig gestaltning på förskolan Pippi Långstrumpsgata 12 i Annedal, Bromma. Offentligt uppdrag via Stockholm Konst, uppförande klart maj 2012.

Ladda ner hela skissförslaget som pdf här

Skissförslaget består av två särskiljda konstverk utplacerade på olika platser som hänger samman i tematik och material. Verken fungerar som olika element som samverkar med varandra, med förskolans barn och personal och med platsen. Eld, rök och tegel är en sammanhållande länk i alla verken. Uppdraget har varit att ta fram en konstnärlig gestaltning för utomhusmiljön på förskolan med fokus på de nätkassar som hägnar in utrymningstrapporna på husets kortsidor.

Verken har sin utgångspunkt i det tegelbruk som låg på platsen vid början av det förra seklet.

Nätkassen vid huvudingången till skolgården är platsen för det första konstverket. Verket består av en ca 200 x 50 cm fyrkantig tegelskorsten som står på marken vid den vänstra sidan av gallerburen. Den är gjord med inspiration från en fyrkantig fabriksskorsten på en bild från kvarteret Baltic som låg precis bredvid förskolans nuvarande plats. Fästa på gallret sitter 5 st skulpturer i form av rökmoln som består av en stålform med kanter och baksida vari 2 cm tjocka tegelstenar är monterade. Rökmolnen börjar som mindre och blir större ju högre upp på gallerburen de sitter. Rökmolnen leder blicken uppåt och syns på långt håll när man kommer gående mot förskolan. De varslar om tidigare verksamhet på platsen och om de andra verken inne på skolgården.

 
Det andra verket är placerat vid/på den östra nätkassen ute på småbarnsgården. Verket knyter an till tegelstenen som en enskild enhet som tillsammans med många andra kan
bygga en hel byggnad.
Intacts vänner är en svensk/indisk organisation som arbetar med projekt med funktionshindrade barn i södra Indien. Deras tegelstensprojekt har finansierat flera byggnader i projektet; människor har köpt tegelstenar och på så sätt bidragit till det tegel som husen har byggts upp av. I mitt konstverk kommer jag att köpa 100 tegelstenar i tegelstensprojektet, en sten för varje barn som går på förskolan i Annedal. På så sätt blir barnen i Annedal delaktiga i att bygga en ny byggnad till barnen i Indien. Verket skapar en koppling till en annan plats i tanken och till en annan social verklighet. En fysisk gestaltning av handlingen på skolgården gör att barnen kan uppleva verket både fysiskt och i tanken. På gården till höger om den östra gallerburen står ett litet hus som är en modell av det hus som byggs i projektet i Indien. Det har en enkel utformning i betong som mer blir som en symbol av ett hus. Barnen kan leka med huset och använda det som en bänk för att sitta på. Inne på förskolan finns en text om projektet och ett foto av det riktiga huset i Indien så barnen kan se att deras lilla hus finns både på skolgården och i Indien.