ULRIKA JANSSON

ARBETEN

CV

KONTAKT

LÄNKAR

ENGLISH

Träd och gräs skulle vara en ram och i mitten
satt människan på sin filt. 88

Platsspecifikt verk med text på en trappa i samband med utställningen Genius loci, Örnsköldsviks Konsthall 2009.
Teknik: Citat på plexiglasskyltar, referenstext.

Verket Träd och gräs skulle vara en ram och i mitten satt människan på sin filt. 88 är ett verk med korta texter uppsatta på en 194 trappsteg lång trätrappa i Örnsköldsvik. På plexiglasskyltar står 88 citat från böcker, filmer, tidningar och egna texter. Texterna belyser olika synvinklar på människans förhållande till naturen och platser. Citaten visar på de mångbottnade och motsägelsefulla tankar som finns kring ämnet.

I verket fungerar citaten som yttre hållpunkter och ingångar till de underliggande sammanhang och berättelser som finns men inte syns på platsen. Betraktaren läser tankar och referenser till den direktupplevelse av naturen, platsen och vandringen som de själva är mitt i. Liksom under en pilgrimsvandring fungerar vandringen uppför trappan och landskapet man förflyttar sig i som en väg till insikt och fördjupning.