Ulrika Jansson

Living forest, living culture

Living forest, living culture
Teknik: Video 8.21 min, blandade material

Living forest, living culture är en platsspecifik stop-motion animerad film och installation gjord under Kamiyama Artist in residence i Japan 2012. I filmen kommer en mängd naturliga material till liv och förflyttar sig från berget Oawa ner till ett gammalt sakebryggeri nere i byn Kamiyama.

Filmen visades inne på sakébryggeriet i en installation byggd enbart av material och växter som medverkade i filmen. Materialen i filmen knyter an till lokala traditioner och historier som omgärdar platsen. I filmen bearbetas materialen inför varje bild och fungerar som en levande skulptur som förflyttar sig över en stor yta utan att lämna några fysiska spår.

Jag var inspirerad av de många samband som finns mellan lokala naturliga material, traditionellt hantverk och den religiösa Shinto traditionen. I installationen arbetade jag vidare med de naturliga material och växter som användes i stop-motion animationen;

skulpturalt med ljus och kakifärgat hampatyg som traditionellt använts vid sakétillverkning;

som bas för växtfärgning av textil med bl.a. cederträ, indigo och kakifrukter;

och i stop-motion animerad video med utgångspunkt från en skapelsemyt om det lokala templets gudinna Ogetsu-hime som skapade alla sädesslag med sina tårar. Animationen och installationen fungerar som en koppling mellan det närliggande berget och byn, mellan traditionella och moderna livsstilar och mellan natur och kultur.