Ulrika Jansson

The spirit of Nordic forestry - Imago mundi

The spirit of Nordic forestry – frame, wrap and a diminishing body. Bidrag till den svenska delen av konstarkivet Imago mundi som presenteras i bokform och turnerar på utställningar runt om i världen.

Konstverkets material består av: Ramen – virke av svensk tall. Insvepningen – papier-maché gjord av pappersmassa från finska dagstidningar. Kroppen – kvist från hundratals år gammal gran i det finska naturreservatet Paljakka. 

Sedan 1950-talet har skogarna i de nordiska länderna Sverige och Finland förändrats från en mångfald av träd till plantager av gran och tall. Ungefär 50 % av det avverkade virket sågas till plank och nästan 40 % blir pappersmassa. Med en ständigt ökande efterfrågan på timmer kalavverkar skogsindustrin gammelskogar och de få kvarvarande procenten formellt skyddad produktiv skog hotas. Vi är just nu i slutfasen av en övergripande landskapsomvandling av hela skogsekosystemet, som går från biologisk och kulturell mångfald till monokultur och likriktning.