Ulrika Jansson

Urbana animaliska röster

Urbana animaliska röster är fyra ljudverk inom det tvärdisciplinära forskningsprojektet LUR – Levande Urban Radio, av forskare Monica Sand, Arkitektur- och designcentrum, Stockholm, 2013

delade tungor
symbiotisk påverkan
ett dynamiskt vi

Från början handlade projektet om min saknad efter djurs närvaro i staden och i mitt liv. De flesta ljud jag omges av i staden kommer från människors maskiner, fordon och apparater och jag vill även höra andra röster. Efter hand utvecklades det till en dialog mellan mänskliga och animaliska läten. Ett samtal med våra kusiner och släktingar som också är en del av oss.

I LUR experimenterar jag med djurs ljud och läten i relation till stadsrummets ljud och mänskliga röster. Med vänligt tillstånd från Macauley library, ett forskningsarkiv med ljudinspelningar av vilda djur, har jag fått tillgång till ljudupptagningar av t.ex. gibbonapor, kattfisk, storlom, coyote, älg, schimpanser, svart panter och snöhare. I projektet har jag använt högtalare och spelat upp de olika djurljuden ute i staden. De mänskliga deltagarna har försetts med MP3 spelare och hörlurar med inspelningar av djurljud som de sedan härmar med sina egna röster.

1 Lommens rop, 1,45 min.
Uppspelning i högtalare av en lom som ropar från Moderna museets terrass och Sara Franceschi svarar över vattnet på bryggan bakom Vasamuseet på Djurgården.
Lommens rop

2 Animaliska röster, 4,36 min.
Skeppsholmen, planen vid kajen bakom Moderna museet. Deltagarna har MP3spelare och hörlurar med inspelningar av olika djurljud och de härmar djurljuden med sina egna röster.
Animaliska röster

3 Fridhemsplans schimpanser, 1,13 min
Fridhemsplans tunnelbanestation, perrongen för gröna linjen mot Hässelby. Uppspelning av ljud från schimpanser när tunnelbanan kommer in på perrongen.
Fridhemsplans schimpanser

4 Slussen, animaliska röster och intervju, 5,07 min
Slussen, gröna gången mellan Slussenplan och Karl Johans torg. Deltagarna har MP3spelare och hörlurar med inspelningar av olika djurljud och de härmar djurljuden med sina egna röster. Intervju med Jenny Simm och Monica Sand.
Slussen, animaliska röster och intervju

Deltagare: Sara Franceschi, Eduardo Abrantes, Monica Sand, Jenny Simm, Ricardo Atienza, Ulrika Jansson