Ulrika Jansson

Platsens mönster

 
Offentligt konstverk i stadsdelen Skiftinge i Eskilstuna på uppdrag av Eskilstuna kommun 2016-2017 
 
Platsens mönster sprider ut sig över Skiftinge i form av skyltar, graveringar på stenar och en fasadmålning. I alla tider har människor uttryckt sig och lämnat avtryck i sin omgivning med bilder och symboler, såsom på runstenar och hällristningar. I Skiftinges lokalt skapade mönster visas Skiftingebornas personliga bild av vad platsen är och har varit, med vår tids uttryckssätt.
 
Utgångspunkten för konstverket i Skiftinge är 40 timmars workshops med lokalbor och elever på skolan Skiftingehus. Tillsammans med konstnären bestämdes placering av konstverket i området och det producerades en mängd teckningar av objekt och symboler som de boende tyckte var talande för Skiftinge och vår tid här och nu. Konstnären har arbetat vidare med de boendes teckningar och med sina egna bilder av Skiftinge för att skapa Platsens mönster.
Karta med konstverkets placering i Skiftinge
 
Konstverkets tre delar:
 
1. SkyltarSkyltar med mönster monterade på lyktstolpar längs med gångvägen från E20 fram till Årby naturreservat. De rostbruna skyltarna visar teckningar av lämningar från den forntida gravplatsen Gårdsskäl i området, de turkosa skyltarna visar symboler från Skiftinges verksamheter och byggnader och de aprikosa skyltarna visar djur och växtliv i naturreservatet. Skyltarna inbjuder till en vandring där utomstående får fördjupande visuella spår som berättar om vad området är och har varit utifrån de boendes perspektiv. 
 
Totalt 20 dubbelskyltar av aluminium med folietryck, ca 400 x 500 mm i tre olika geometriska former och färger tagna från Skiftinges bebyggelse. 
 
 
 
 
 
2. Sittgrupp med stenar
 
 
Sittgrupp med sju stenar hämtade från gravfältet Gårdsskäl, där man funnit över 100 forntidsgravar. Stenarna är graverade med 12 symboler tecknade av elever på Skiftingehus. Eleverna valde ut symboler talande för just vår tid och funderade på vad någon 1000 år fram i tiden som ser ingraveringarna på stenarna skulle kunna utläsa om vårt sätt att leva idag. I konstverket bevaras några av de stenar från gravfältet som annars riskerar att försvinna vid framtida exploatering. Stenarna blir till en slags samtida hällristningar och på sittplatsen skapas en mötesplats för samtal om oss som människor i forntiden, nutiden och framtiden.
 
 
 
 
 
3. Fasadmålning
 
 
Fasadmålning med en karta över Skiftinge med teckningar från boende i området vilket skapar en fördjupad personlig karta över platsen. Ulrika Jansson har skapat ett mönster av de boendes teckningar som sedan har spraymålats av Jani Pihlainen, lokal graffitimålare från Eskilstuna.

Målningen är utförd på 10 byggskivor av fiberbetong som monterats upp på fasaden, 5960 x 5000 mm.
 
 
 
 
Bilder från workshops med elever på skolan Skiftingehus när de letar mönster och tecknar i området.