Ulrika Jansson

The Conference of the Birds

Conference of the birds 2018-2023 är ett tvärvetenskapligt konstprojekt som reflekterar över olika fågelkulturer och samexistens mellan fåglar och människor i de nordiska länderna och Ryssland. Projektet börjar med en serie platsspecifika samarbeten så kallade Nests där konstnärer, forskare och lokala aktörer samarbetar utifrån ett antal specifika fågelrelaterade frågor. Processen och resultaten från arbetet i Nesten visas som en serie events och utställningar på en eller flera institutioner i Norden och Ryssland under 2022-2023. 

Projektet är inspirerat av den episka dikten ”The Conference of the Birds ” (1170) av den persiska poeten Farid ud-Din Attar, där världens fåglar samlas för att hitta lösningar på problem som påverkar fåglars liv och våra liv fortfarande i dag. En förestående tystnad hotar, eftersom vi har förlorat cirka 20-30 % av de europeiska fåglarna under de senaste decennierna. Berättelserna bakom statistik och siffror, om hur fåglar påverkas av förlust av livsmiljöer, invasiva arter, bekämpningsmedel och klimatförändringar, kan hjälpa oss att förstå och göra dessa abstrakta problem vi alla står inför mer påtagliga och känslomässigt berörande. Flyttfåglar visar oss att problemen är bortom gränser, discipliner och arter och det gäller också lösningarna.

I projektet arbetar jag som konstnär och curator tillsammans med initiativtagaren Eva Bakkeslett, norsk konstnär och Ulla Taipele, finsk curator. Under 2018-2020 har vi gjort research och rest till Hanko fågelstation i Finland och Ladoga fågelstation i Ryssland för att träffa framstående fågelforskare och lägga en vetenskaplig grund för projektet. Under 2021 sätter vi igång med de platsspecifika samarbetena i de nordiska länderna och i Ryssland, så kallade Nesten.

Det svenska Nestet som jag curaterar handlar om förhandling av utrymme mellan människor och fåglar, hur mycket plats får människor ta på bekostnad av andra arter? Människor tränger bort allt fler arter från våra livsmiljöer när det i många fall inte ens är nödvändigt. Vi skulle kunna samexistera och erbjuda bostäder och habitat för många fler djur samtidigt som vi utvecklar boplatser för oss själva om vi prioriterade det redan från början i vår samhällsutveckling. Den svenska Nesten kommer äga rum i relation till tre platser och med tre konstnärer som arbetar med samma tematik från olika perspektiv. Platserna är Göteborg, där jag som konstnär i samarbete med Mareld landskapsarkitekter och ornitologer kommer genomföra fågelrelaterade aktiviteter 2021 som undersöker stadsutveckling i samarbete med fåglar i Frihamnen. Den andra platsen är Kosteröarna med utgångspunkt från Kosters trädgårdar och fokus på hur permakultur kan visa på andra vägar till samexistens med fåglar inom matproduktion. Den tredje platsen är Gylleboverket i Gärsnäs med närhet till monokulturellt jordbruk och hur relationen till fåglar ser ut på en sådan plats. På Koster och i Gärsnäs är konstnärerna Etta Säfve och Jona Elfdahl inbjudna att arbeta under 2021. The Conference of the Birds har fått stöd av Nordiska Kulturfonden, Kulturkontakt Nord och BarentsKult.