Ulrika Jansson

When the back scenery takes the scene back

Teknik: Animerad video 3 min, installation med lera.
Galerie Oehl-Früh, Hamburg, december 2011

Galerie Oehl-Früh i Hamburg ligger i ett hamnområde med utsikt över vattnet. En gång om dagen torrläggs hamnen av tidvattnet och lämnar den leriga bottnen bar. I videon rör sig en klump lera från hamnbottnen upp på en trappa till kajen. Den förflyttar sig längs med hamnen, in genom dörren till galleriet upp för trapporna till andra våningen. Väl framme lägger den sig till rätta på en vit box där den stelnar till i en bergsliknande form som det börjar växa från. 

På utställningen såg galleribesökarna filmen och nedanför monitorn stod lerskulpturen. Från galleriets fönster kunde de se ut över hamnen och trappan varifrån lerklumpen startade sin resa. På galleriets golv fanns lerspåren från lerklumpens rörelse kvar under utställningen. I konstverket fungerade leran som ett platsspecifikt naturligt skulpturmaterial och som en koppling till närområdet och naturen utanför galleriet. Filmen aktiverar platsen för besökarna utan att lämna några fysiska spår utomhus.