Ulrika Jansson

ŇabusenSkrämselväsendet Åabusen i ån Viskan återuppväcks genom ett platsspecifikt arbete i Rydal. Åabusen materialiseras i en stor textil som gestaltar vattenformationer i stop‐motion film, uppburen av en grupp människor i en rituell procession och som en skulptural form. Resultatet visas under en publik ceremoni där kören Carpe Vocalis framför ett stycke komponerat för projektet och som en film‐ och ljudinstallation på utställningen Ingen Å är en Ö på Rydals museum maj-oktober 2022.

Projektet utforskar ett uråldrigt språk, där naturfenomen subjektifieras av människan och blir meningsskapande. Utgångspunkten är Åabusen, ett lokalt skrämselväsen, frambringat ur dialogen mellan människa och natur för att freda barn från de farliga virvlarna i ån Viskan, invid vattenkraftverket i Rydals spinneri. Våren 2022 sker ett platsspecifikt arbete i Rydal som återuppväcker Åabusen ur derivaten: vattenkraftverkets fördämningar; de plötsliga vattenförskjutningarna, lokalbornas vittnesmål och försummade skrönor. Genom konstverket formas nya relationer, ritualer och myter om Åabusen. Att återuppliva människans dialogiska kapacitet med sin omgivning är en nyckel till att förändra relationen till vår omvärld.

Textilskulpturen är tillverkad av textildesigner Louise Christiansson och studenter från Textildesign 2 på Textilhögskolan har medverkat i en förstudie av textilens utformning. Körverket är komponerat av Magnus Florin i samarbete med Ulrika Jansson och Daniel Wihlstrand. Åabusen genomförs inom projektet Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker initierat av Theo Ågren och Thomas Laurien.