Ulrika Jansson

Våra vilda grannar

Offentlig gestaltning på fasaden på förskolan Pippi Långstrumpsgata 14, Annedal, på uppdrag av Stockholm Konst 2013. Material: Trä, stål

I Våra vilda grannar uppmärksammas närområdets ”osynliga” invånare i form av fladdermöss. Annedal är ett område med industriell historia som en tid innan uppbyggnaden av den nya stadsdelen var oanvänd restmark, där växter, djur och människor utanför samhället kunde hitta en fristad. När städer förtätas och nya stadsdelar utvecklas försvinner habitat för biologisk mångfald, både genom att grönområden bebyggs och att nybyggd arkitektur inte erbjuder bostäder åt djur. I äldre hus fanns ofta håligheter och skrymslen där fåglar, insekter och fladdermöss kunde bosätta sig. I många andra länder är fladdermöss oumbärliga för att pollinera grödor och i Sverige kan en fladdermus äta upp till 7000 myggor per natt. Men många fladdermussarter är utrotningshotade och bostadsbristen akut. Våra vilda grannar härmar egenskaper och material från äldre hus och inuti är det en perfekt miljö för fladdermöss att vistas. Skulpturerna annekterar och kontrasterar förskolans estetik och material och är ett praktiskt fungerande exempel på hur bostäder för biologisk mångfald skulle kunna integreras även i nybyggd arkitektur.

Skulpturerna på burarna är fysiskt onåbara och eftersom fladdermöss bara visar sig på nätterna kan konstverket upplevas som mystiskt och ogreppbart för förskolebarnen. Ett litet tak täckt med spån i samma stil som skulpturerna hänger ut från sidan av den östra gallerburen och där under kan barnen sitta och leka på en bred bänk.

Under taket sitter några närbilder av fladdermöss monterade som barnen kan titta på och inspireras till lek.

Inne på förskolan finns fler närbilder på fladdermöss uppsatta i ett lekutrymme under en trappa för att barnen ska uppmärksamma och få en närmare relation till sina vilda grannar.

Eftersom fladdermöss nästan aldrig syns och då endast flyktigt, får barnen på förskolan på detta sätt en chans att uppleva dem i närbild.

På en informationsskylt vid entrén ut mot gatan uppmanas förskolebarnen och boende i området att skapa en gynnsam miljö för fladdermössen genom att sätta upp fladdermusholkar, odla fladdermössens favoritblommor och att släcka störande utebelysning nattetid. 

Förskolepersonalen och barnen uppmuntras att arbeta för att försöka få fladdermössen att flytta in i bona genom att under sommarhalvåret odla blommor som doftar på nätterna och drar till sig insekter den tid då fladdermössen är ute och jagar. Fladdermöss har specifika preferenser och om en stadsdel planeras utifrån deras behov gynnas även annan biologisk mångfald i stadsrummet. På en sådan grön plats trivs även människor och platsen blir ekologiskt hållbar i många olika avseenden. Varför sätta människorna i främsta rummet när fladdermöss är de perfekta stadsplanerarna!

Skulpturerna är gjorda av FSC märkt svenskt trä och täckta med traditionella takspån av furu. 

De är ytbehandlade med ett miljövänligt kiselmedel som bildar fasta kiselstrukturer i träet och skyddar det mot röta. Inuti är det en perfekt miljö för fladdermöss att vistas. Skulpturerna är tillverkade av och ihop med Torbjörn Ställborn på Snickerifabriken i Järna.