Ulrika Jansson

Ňabusen - Ingen Ň ńr en ÷ - Rydals museum 2022

2022-01-17 17:34:01

Skrämselväsendet Åabusen i ån Viskan återuppväcks genom ett platsspecifikt arbete av Ulrika Jansson i Rydal. Åabusen materialiseras i en stor stickad textil som gestaltar vattenformationer i stop‐motion film, uppburen av en grupp människor i en rituell procession och som en skulptural form. Resultatet visas under en publik ceremoni och som en film‐ och ljudinstallation på utställningen Ingen å är en ö 2022.

Projektet utforskar ett uråldrigt språk, där naturfenomen subjektifieras av människan och blir meningsskapande. Utgångspunkten är Åabusen, ett lokalt skrämselväsen, frambringat ur dialogen mellan människa och natur för att freda barn från de farliga virvlarna i ån Viskan, invid vattenkraftverket i Rydals spinneri. Våren 2022 sker ett platsspecifikt arbete i Rydal som återuppväcker Åabusen ur derivaten: vattenkraftverkets fördämningar; de plötsliga vattenförskjutningarna, lokalbornas vittnesmål och försummade skrönor. Genom konstverket formas nya relationer, ritualer och myter om Åabusen. Att återuppliva människans dialogiska kapacitet med sin omgivning är en nyckel till att förändra relationen till vår omvärld.

Ulrika Jansson i samarbete med Louise Christiansson och studenter från Textildesign på Textilhögskolan.

Projektet är en del av Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker av Theo Ågren och Thomas Laurien
https://www.skimmerochharvor.net/processvatten